fbpx

Privacy Verklaring

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Quadverhuur-Neerpelt.com BVBA

Contactgegevens Adres : Jos-verlindenstraat 15, 3910 Neerpelt, België

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Welke categoriën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categoriën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

- Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), geboortedatum, functie

- Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail

- Gegevens van rijbewijs en/of paspoort, gezondheidstoestand.

- Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW-nummer, ondernemingsnummer en kamer van koophandel nummer

- Gegevens van reservering en de geschiedenis ervan, interesses (welke brochure u ontvangen heeft van ons,...)

- Opname van camerabeelden voor bewaking, video opname en foto opname tijdens, voor of na onze activiteit of op en rond onze terreinen.

 

Informatie afkomstig van derde partijen:

Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. via een waarde of cadeaubon of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

- Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon

- Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.

- Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

- Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, order, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).

- Voor het vragen van klantenreactie of beoordeling

- Voor boekhoudkundige doeleinden

- Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

- Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)

- Om u te informeren over onze producten, diensten, opleidingen en heropleiding of scholing, eventueel op basis van uw marketingprofiel

- Opnames kunnen gebruikt worden voor onderzoek, opleiding, veiligheids en publicitaire doeleinden

- Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen

- Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving)

- Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig

- Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

- In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven? In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

- Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, ...) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.

- Aan de samenwerkende partij (combinatie activiteit, reservering,...) en uitvoerend personeel, vrijwilligers of vereniging

- Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel.

- Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

Doorgave buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijke termijn + 25 jaar

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres: Jos-verlindenstraat 15, 3910 Neerpelt, België

 

Teruggavebeleid cadeaubonnen:

Indien een opgestuurde cadeaubon beschadigd is bij ontvangst of niet compleet is kan u ons contacteren binnen 7 dagen na bestelling. Wij sturen u kosteloos een nieuwe cadeaubon.

De volgende voorwaarde gelden voor de terugbetaling van de cadeaubon: U contacteert ons binnen 7 dagen na bestelling met de vraag voor teruggave van de bestelde cadeaubon. Terugbetaling enkel mogelijk als deze nog niet gebruikt en geregistreerd is. U stuurt ons de cadeaukaart en verpakking terug, wij storten het betaalde bedrag terug min 5,- euro als de cadeaubon waarde onder de 150,- euro (dit is een administratieve kost voor het verzenden, behandelen en betalingstransactie-kosten). Als de waarde van de cadeaubon boven de 150,- euro is komt er per 100,- euro een kost bij van 2,- euro (dit zijn de betalingstransactie-kosten), bv.: bon waarde is 270,- euro kosten die afgehouden worden zijn dan 9,- euro.

Indien de geregistreerde eigenaar na deels gebruik de waarde niet meer kan of wil gebruiken, kan de gebruiker contact met ons opnemen. De resterende waarde kunnen we overdragen naar iemand anders.

 

U kan ons contacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contacteer ons!

Quadverhuur-Neerpelt.be

Jos-verlindenstraat 15

3910 Neerpelt

België

Let op!! Dit is het Kantooradres, geen quadlocatie.

Locatie

QuadAdventurePark Het Hulsbeek

Oude Almeloseweg 13

7576 PE Oldenzaal

Nederland

0032 (0) 11 64 63 07

Quadverhuur-Neerpelt

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Facebook